Kasia Waniek

Ten rząd dalej nie pojedzie?

pro choiceCzarny protest, ogólnopolski protest kobiet z dnia 3.10 odniósł sukces, projekt przygotowany ze wsparciem przez Ordo Iuris został wycofany z prac komisji i odrzucony na plenarnym posiedzeniu Sejmu RP.

Do Sejmu trafiła jednak następna inicjatywa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, petycja popierająca nowelizację ustawy o planowaniu rodziny z 1993 roku. Nowelizacja wprowadzić miałaby zapis o ochronie życia w fazie prenatalnej równający się z całkowitym zakazem aborcji bez wyjątków obecnych teraz, projekt nie przewiduje pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej dla kobiet, które poddałyby się aborcji.

Projekt PFROŻ wprowadza też zakaz sprzedaży środków poronnych i antynidacyjnych, co równa się wycofaniu z rynku antykoncepcji awaryjnej, jak również antykoncepcji hormonalnej, ponieważ pojęcie „antynidacyjne” jest nieprecyzyjne.

O przekierowaniu projektu do dalszych prac zadecyduje komisja ds. petycji, apel podpisało ok. 160 000 osób.

Na 24.10 planowana jest druga tura protestów kobiet,  już wiemy, że protesty tego typu odnoszą skutek. Kobiety w Polsce i za granicami wyszły na ulice i pokazały swój zdecydowany opór wobec ograniczania praw reprodukcyjnych przez ekipę rządzącą i nie zawahają się wyjść na ulicę za każdym razem, gdy taka konieczność zaistnieje.

Polish-women-on-strike

WEB design, production & maintenance by FOX medialab & design * www.fox.co.at