Kasia Waniek

Pikieta przeciwko projektowi ustawy całkowicie zakazującej aborcji

01Podczas następnego posiedzenia Sejmu RP pod obrady trafi obywatelski projekt zakładający wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji w przypadkach objętych obecną ustawą. Przyjęcie tego projektu oznacza zakaz aborcji dla kobiet, które zaszły w ciążę w wyniku gwałtu lub kazirodztwa, w przypadku zagrożenia życia kobiety w ciąży, oraz gdy płód jest uszkodzony.

Podaję do wiadomości informację o pikiecie, zapraszam do wzięcia udziału osoby z Warszawy i te, które mogą dojechać jutro, w środę 9 września, pod Sejmem o godzinie 17.

Bądźmy po stronie kobiet.

Projekt zakłada również wprowadzenie kary pozbawienia wolności do lat 3 dla osób pomagających w uzyskaniu dostępu do aborcji, zakładam, że chodzi tu również o udzielenie informacji na temat legalnej aborcji za granicą.

Autorem projektu ustawy i inicjatorem zbierania podpisów pod tą propozycją jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji” stworzony głównie przez członków i sympatyków Fundacji Pro-prawo do życia oraz sympatyków. W tym gronie także prof. Bogdan Chazan, który w 2014 roku odmówił aborcji pomimo daleko idących wad płodu (wodogłowie, deformacja twarzoczaszki), wskazujących na niezdolności do życia po porodzie. Aborcja nie została przeprowadzona mimo zgodnej ze stanem prawnym możliwości legalnego jej przeprowadzenia.

Więcej informacji o pikiecie:

NIE dla całkowitego zakazu aborcji! Pikieta pod Sejmem

 

Badania naukowe potwierdzają: przeważająca część kobiet nie żałuje aborcji

01W Stanach Zjednoczonych grupa badaczek pod kierownictwem Corinne H. Rocca Zakończyła badania na temat długofalowego wpływu aborcji na emocje kobiet.

Wyniki trzyletnich badań zostały opublikowane w internetowym periodyku naukowym „PLOS ONE”.
Wbrew propagowanemu przez środowiska antyaborcyjne, niepotwierdzonemu naukowo  przekonaniu, że aborcja powoduje nieodwracalny negatywny wpływ na psychikę kobiety, badania amerykańskich badaczek z Bixby Center for Global Reproductive Health w San Francisco zdecydowanie wykazały, że intensywność emocji kobiet po aborcji  na przestrzeni czasu słabła, a im wcześniej kobiety zdecydowały się na poddanie się zabiegowi przerwania ciąży, tym lepszy był ich stan emocjonalny.

Kobiety, które obawiały się stygmatyzacji społecznej i wiedziały przed zabiegiem, że nie mogą liczyć na wsparcie bliskich, w większym stopniu odczuwały negatywne emocje po zabiegu. Główną konkluzją wynikającą z analizy wyników badań jest fakt, że jakkolwiek aborcja jest bolesnym doświadczeniem, kobiety nie żałują podjętej decyzji i na przestrzeni czasu negatywne emocje odczuwane w sytuacji okołoaborcyjnej zostają wyciszone.

W temacie aborcji mamy do czynienia z częstym generalizowaniem, a w dyskusjach na kompleksowe tematy uproszczenie jest niedopuszczalne. Sytuacja w której kobieta rozważa usunięcie ciąży jest zawsze złożona i towarzyszą jej trudne emocje. Największą traumę pozostawia w tej sytuacji brak wsparcia i ewentualna konfrontacja z przeciwnikami aborcji: poddanie autorytarnej ocenie, budowanie poczucia winy i manipulacje emocjami.

Przestańmy wmawiać kobietom jak mają się czuć. Tzw. syndrom poaborcyjny nie istnieje.

Link: Wysokie Obcasy

Link: The Guardian

Link: Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – o tzw. syndromie poaborcyjnym, który nie istnieje.

Link: Wysokie Obcasy; „Czy istnieje syndrom poaborcyjny?

 

WEB design, production & maintenance by FOX medialab & design * www.fox.co.at