Kasia Waniek

Protest „Dziewuchy dziewuchom” w Wiedniu

dziewucyDziewuchy dziewuchom z Wiednia zbierają się niebwem, aby zaprotestować przeciwko ograniczaniu praw reprodukcyjnych w Polsce i w Irlandii.

Wydarzenia ostatniego czasu, w szczególności odrzucenie w sejmie projektu ustawy organizacji „Ratujmy kobiety” i dopuszczenie do dalszych prac w komisjach kontrowersyjnego projektu ustawy „Stop aborcji” wskazuje na to, że może spełnić się najczarniejszy z przewidywanych scenariuszy i projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji może zostać przyjęty. Oznaczałoby to, że aborcja dozwolona będzie tylko w przypadku zagrożenia życia kobiety, pozostałe wyjątki zapisane w obecniej ustawie regulującej kwestie aborcji w Polsce nie będą już obowiązywać.

Spotkajmy się na Rotenturmstrasse 28 września o 17:00.

 

 

protest Austria

WEB design, production & maintenance by FOX medialab & design * www.fox.co.at