Kasia Waniek

Plany zaostrzenia ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Puszczamy się kiedy chcemyOdnośnie ostatnich planów zaostrzenia ustawy będącej już radykalnie antyaborcyjnej moje stanowisko pokrywa się ze stanowiskiem Kongresu Polskich Kobiet w Austrii. Na tę inicjatywę ustawodawczo należy odpowiedzieć głośno, należy mobilizować wszystkie środowiska do protestów i zmiany prawa w tym zakresie. Myślę, że trzeba przy tym pamiętać, że nie chodzi jedynie o prawo do aborcji, chodzi o ostatnie zmiany polityczne i przybierające na sile faworyzowanie kościoła katolickiego na arenie politycznej.

Zaplanowana w projekcie ustawy penalizacja aborcji przyniesie ze sobą skutki nie tylko dla kobiet, ale dla całego społeczeństwa, które nagle obudzi się w państwie policyjnym, gdzie kontrola społeczna będzie bazować głównie na zastraszaniu. Zmniejszy się wykrywalność gwałtów, ponieważ zgwałcone kobiety nie będą chciały zgłosić się na policję w obawie przed konsekwencjami prawnymi, jeśli będą chciały ciążę usunąć.

Kobiety chcące mimo zakazu poddać się aborcji i posiadające odpowiednie zaplecze finansowe będą – tak jak to się dzieje teraz – wyjeżdżać za granicę. Kobiety, które nie mają wystarczających środków będą korzystać z wątpliwych usług podziemia aborcyjnego, albo radzić sobie na własną rękę, co obarczone jest po prostu wysokim ryzykiem dla życia i zdrowia, ponieważ kobiety u których nastąpią jakiekolwiek komplikacje będą bały się zgłosić do szpitala.

Skutkiem ustawy będzie również dzieciobójstwo i porzucanie noworodków niekoniecznie w oknach życia. Kobieta ponosząca odpowiedzialność karną za poronienie to sytuacja niedopuszczalna, ale możliwa z braku w projekcie wyraźnej definicji, która umożliwiłaby jasne odróżnienie działania umyślnego od działania nieumyślnego, które (ewentualnie) do poronienia doprowadziło.

Rezygnacja z badań prenatalnych, którą domyślnie zakłada projekt, to kolejna sytuacja, która spowoduje, że ludzie będą postawieni przed jedynym możliwym rozwiązaniem: urodzić bez wiedzy o stanie rozwijającej się ciąży. Po co więc są takie badania?

Planowane zmiany są dla mnie niedopuszczalne, rzekomy „kompromis” w sprawie aborcji również. Ustawa z 1993 roku wyrządziła wiele zła i przyczyniła się do cierpień wielu kobiet. Państwo chcąc ograniczyć liczbę aborcji powinno pomyśleć o edukacji seksualnej i refundowanej antykoncepcji, aborcja wtedy miałaby szansę być wydarzeniem rzadkim lub niewystępującym w życiu kobiety.

 

 

KK Logo JPG

Wiedeń 03.04.2016

 

Stanowisko KPK w Austrii ws. planów wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji w Polsce

 

Kongres Polskich Kobiet w Austrii wypowiada się zdecydowanie przeciwko planom wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji. Wspieramy szerokie protesty w całej Polsce i przyłączamy się do nich.

Jeśli proponowana ustawa Fundacji PRO zostanie wprowadzona w planowanej formie, doprowadzi to do zmuszania kobiet do rodzenia w każdym przypadku, gdy ciąża pochodzi z gwałtu, zagrożone jest życie kobiety, oraz gdy płód nie rozwija się prawidłowo. Ochrona życia płodu stanie ponad ochroną życia kobiety. Jest to karygodne barbarzyństwo, które uderza w pierwszej linii w kobiety, a inspirowane jest przez kręgi kościelne i konserwatywne.

Żądamy rozdzielenia kościoła od państwa, wprowadzenia rzetelnej edukacji seksualnej, antykoncepcji awaryjnej bez rezepty oraz umożliwienia w Polsce aborcji w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Chcemy powrotu do stanu prawnego sprzed 1993 roku, nie zgadzamy się na żadne ograniczenia i kontrolę praw reprodukcyjnych przez państwo, nie zgadzamy się na ingerencję w życie kobiet ze strony kościoła, na podziemie aborcyjne i konieczność wyjazdu do krajów o liberalnej sytuacji prawnej.

Bedziemy tak jak do tej pory wspierać kobiety wyjeżdżające za granicę w poszukiwaniu bezpiecznej opieki medycznej oferując informację i pomoc w zorganizowaniu wizyty w odpowiedniej placówce, dopóki sytuacja w Polsce się nie zmieni. W tym zakresie współpracujemy z Ambulatorium Gynmed (http://www.gynmed.at/pl) oraz z Muzeum Aborcji i Antykoncepcji w Wiedniu (http://en.muvs.org/), akcja informacyjna prowadzona jest we współpracy ze stroną https://aborcja.org/.

Chcemy odzyskać prawo do decydowania o swoim życiu oraz prawo wyboru, które zostało nam zabrane z pozostawieniem wąsko zdefiniowanych wyjątków. Ani rząd polski, ani kościół katolicki nie będzie decydował o nas bez nas.

Bez kompromisów.

 

 

W imieniu Kongresu Polskich Kobiet w Austrii

Anita Ziegler-Chamielec i Katarzyna Waniek

 

WEB design, production & maintenance by FOX medialab & design * www.fox.co.at