Kasia Waniek

Odpowiedzialność karna za informowanie o możliwości aborcji za granicą

Na blogu aborcja.org, którego przeznaczeniem jest dostarczanie informacji na temat aborcji i przygotowania się do zabiegu w Ambulatorium Gynmed, otwarcie i szczegółowo poruszamy temat zabiegu przerwania ciąży w Austrii.

Mamy ten komfort, że jesteśmy za granicą, w kraju w którym aborcja jest możliwa na życzenie kobiety do końca 13. tygodnia. W tym temacie podlegamy całkowicie jurysdykcji austriackiej, tak samo jak kobiety pochodzące z wielu innych krajów podczas swojego pobytu w Gynmed.

Informujemy, odpowiadamy na pytania, rozwiewamy wątpliwości dotyczące zabiegu przerwania ciąży. W naszym odczuciu wykonujemy naszą pracę dobrze, zapewniając kobietom wybierającym zabieg przerwania ciąży w Ambulatorium Gynmed rzetelną informację i fachową opiekę. Potwierdzają to również opinie pacjentek ambulatorium.

Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której ktokolwiek próbował by nas zastraszyć lub  zaskarżyć. Z uwagi na naszą sytuację prawną takie próby nie mają miejsca, jednak w Polsce coraz więcej jest prób pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób udzielających informacji o możliwości przeprowadzenia aborcji za granicą, lub sprowadzeniu leków do aborcji farmakologicznej. Całkiem niedawno w Opolu zapadł wyrok w zawieszeniu za pomoc w przeprowadzeniu aborcji farmakologicznej u osoby nieletniej.

Poniżej stanowisko Zespołu Prawnego Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – z prośbą o zapoznanie się.

„Zespół Prawny odnosi się do zintensyfikowanych prób obarczenia odpowiedzialnością karną osób i grup wypowiadających się nt. aborcji. Przypomina o tym, że znamion pomocnictwa nie spełnia ani publikowanie powszechnie dostępnych informacji o aborcji ani organizowanie turystyki aborcyjnej do krajów. W stanowisku znajdziecie argumenty obalające zarzuty antyaborcyjnych fundamentalistów oraz odniesienia do prawa międzynarodowego. Konkluzja: „W innych krajach europejskich aborcja postrzegana jest jako zabieg medyczny i usługę, a nie jako przestępstwo, tak jak ma to miejsce w Polsce, gdzie w dodatku istnieją naciski, by przepisy karne interpretować rozszerzająco. Międzynarodowe organy praw człowieka apelują o wycofanie przepisów penalizujących aborcję jako stanowiących barierę dla pełnego poszanowania praw kobiet. Praktyka polskich szpitali pokazuje, że obowiązywanie takich przepisów prowadzi do powstania tzw. efektu mrożącego, który kolei powoduje powstrzymywanie się lekarzy przed wykonywaniem zabiegów terminacji ciąży nawet w przypadkach, które dopuszcza ustawa (3 legalne przesłanki do aborcji). Dekryminalizacja aborcji w polskim prawie jest zatem jednym z priorytetowych celów, które powinny być osiągnięte dla pełnej ochrony praw reprodukcyjnych.”
Pełna treść: http://federa.org.pl/pomocnictwo/

Źródło 21.05.2018

WEB design, production & maintenance by FOX medialab & design * www.fox.co.at